English-Turkish translations for gimmick:

hile · numara · yutturmaca., yutturmaca · other translations

gimmick hile

No, there's no gimmick here, my friend.

Hayır. Burada hiçbir hile yok arkadaşım.

No, it's not a trick, it's a gimmick.

Hayır, bu kurnazlık değil. Bu bir "hile

It's a big gimmick.

Bu büyük bir hile.

Click to see more example sentences
gimmick numara

Is this some kind of gimmick?

Bir çeşit numara bu?

That's why they got gimmicks.

O yüzden bu kadar numaraları var.

gimmick yutturmaca., yutturmaca

No gimmicks. No false theatricality.

Yutturmaca yok, teatral davranışlar yok.