English-Turkish translations for girder:

kiriş · other translations

girder kiriş

I am Bender please insert girder

Ben Bender, lütfen bükülecek kiriş verin

Saw you, Rebecka behind the girder.

Rebecka, kirişin arkasında gördüm seni!

Cold-riveted girders with cores of pure selenium.

Soğuk perçinli kirişlerin tamamı saf selenyumdan yapıImış.