English-Turkish translations for girl:

kız · kız arkadaş · kadın · sevgili · hatun · hizmetçi kız · kızcağız · other translations

girl kız

No, no, no, no. She's just a little girl.

Hayır, hayır, o sadece küçük bir kız.

A little girl is one thing.

Küçük bir kız başka bir şey.

Yes, good girl, good girl.

Evet, iyi kız, iyi kız.

Click to see more example sentences
girl kız arkadaş

She's just a girl, and she's like my best friend.

O sadece bir kız, ve benim en iyi arkadaşım gibi.

Not me as the girl with the best friend?

En iyi arkadaşı olan kız olarak beni değil mi?

That makes you a girl friend.

Bu seni bir kız arkadaş yapar.

Click to see more example sentences
girl kadın

But a young girl, a young woman like you

Ama senin gibi genç bir kız, genç bir kadın

Before, you seemed like a little girl and now you're acting like a wild woman.

Önceleri küçük bir kız gibi görünürdün şimdi ise vahşi bir kadın gibi davranıyorsun.

Three guys and one girl.

Üç adam ve bir kadın.

Click to see more example sentences
girl sevgili

Oh, my dear, sweet little girl.

Benim tatlı, sevgili küçük kızım

What happened, my dear girl?

Ne oldu, sevgili kızım?

Oh, dear girl, I'm

Ah, sevgili kızım, ben

Click to see more example sentences
girl hatun

Your girl brought someone some luck.

Senin hatun birine şans getirdi.

I got a Chinese girl.

Bende bir Çinli hatun var.

Look at me, I'm kissing a girl.

Şuna bir bak, bir hatun öpüyorum.

Click to see more example sentences
girl hizmetçi kız

This servant girl is a thief.

Bu hizmetçi kız bir hırsız.

That servant girl is a thief!

Şu hizmetçi kız bir hırsız!

Is this girl a servant?

Bu kız bir hizmetçi mi?

Click to see more example sentences
girl kızcağız

Hanouma is a good girl.

Hanouma iyi bir kızcağız.