English-Turkish translations for glad:

mutlu · memnun · güzel · neşeli · sevinçli · other translations

glad mutlu

He's a good guy and yeah, okay, him and Haley, it's kinda weird but I'm glad for them.

O iyi biri ve evet, tamam o ve Haley biraz tuhaf ama onların adına mutluyum.

Well, then I guess I'm glad I'm not normal either.

O zaman sanırım ben de normal olmadığım için mutluyum.

But, uh, I'm still glad you're here though.

Ama, yine de burda olduğun için mutluyum.

Click to see more example sentences
glad memnun

But I'd be glad for Frank because he's a fine man.

Fakat Frank için memnun olurdum, çünkü o iyi bir adam.

Aren't you glad you didn't kill me?

Beni öldürmedin sen memnun değil misin?

Well, I'm glad you're okay.

İyi olmana memnun oldum.

Click to see more example sentences
glad güzel

They dance pretty good for brothers, but I'm glad I got to dance with you.

Bir kardeş için güzel dans ettiler. Ama seninle dans ettiğim için memnunum.

That's a good question, and I'm glad you asked it.

Bu güzel bir soru ve sorduğunuza da sevindim.

Warren, glad to see you again

Warren, seni tekrar görmek ne güzel.

Click to see more example sentences
glad neşeli

Glad brightness of blue-domed day.

Mavi kubbeli göğün neşeli aydınlığı.

glad sevinçli

I'm glad, very happy, thrilled!

Ben sevinçli, çok mutluyum!