English-Turkish translations for glandular:

salgı · other translations

glandular salgı

Look, I have a glandular problem, okay?

Bakın benim salgı bezi sorunum var tamam mı?

It could be a glandular disorder, an enzyme overgrowth, a fungal infection even.

Salgı bezi düzensizliği olabilir. Bir enzimin aşırı büyümesi hatta mantar enfeksiyonu bile.

I have a glandular problem!

Bende salgı bezi problemi var.

Click to see more example sentences