English-Turkish translations for glare:

dik dik bakmak · parlak · yansıma · parıltı · other translations

glare dik dik bakmak

It's like he's glaring at me.

Sanki bana dik dik bakıyor. Ne?

And the Captain wasn't glaring at you.

Ve Kaptan, sana dik dik bakmıyordu.

Are you glaring at me?

Bana dik dik bakıyor musun?

Click to see more example sentences
glare parlak

He had two great, glaring eyes short tail and pointed wings.

İki parlak gözü, kısa kuyruğu ve sivri uçlu kanatları vardı.

glare yansıma

Where's the glare?

Nerde bu yansıma?

glare parıltı

The glare could blind them.

Bu parıltı onları kör edebilir.