English-Turkish translations for glaze:

cila · other translations

glaze cila

Although I am experimenting with a new teflonian exterior glaze.

Bununla beraber, teflondan yeni bir dış cila denemeleri yapıyorum.