English-Turkish translations for glim:

ışık · other translations

glim ışık

Show us a glim, Toby.

Bize bir ışık bul, Toby.

Barney, a glim.

Barney, bir ışık.