English-Turkish translations for glimpse:

anlık · bakış · other translations

glimpse anlık

In olden days a glimpse of stocking was looked on as something shocking Stocking!

Eski günlerde çorabın bir anlık görüntüsü şok edici bir şey gibi görünüyordu Çorap!

Deja vu is simply a momentary glimpse to the other side.

Deja vu, basit bir şekilde diğer tarafa anlık bir bakıştır.

You saw nothing, only a glimpse.

Sen sadece anlık bir şey gördün.

Click to see more example sentences
glimpse bakış

I just wanted another glimpse.

Ben sadece başka bir bakış istedim.

But I caught a glimpse.

Ama ben bir bakış yakaladım.

But I only glimpsed him.

Ama sadece bakışlarını gördüm.