English-Turkish translations for globular:

küresel · küre şeklinde · other translations

globular küresel

The Enterprise has entered the Amargosa Diaspora, an unusually dense, globular cluster.

Atılgan, Amargosa Diaspora adındaki sıradışı yoğunluktaki bir küresel yıldız kümesine giriş yaptı.

First time navigating through a globular cluster, Ensign?

Küresel bir yıldız kümesindeki ilk seferiniz mi Teğmen?

It's called a globular cluster.

Buna küresel yıldız kümesi denir.

Click to see more example sentences
globular küre şeklinde

No, it's a large, ugly, globular mass.

Hayır, büyük, çirkin, küre şeklinde bir kütle.