English-Turkish translations for gloom:

kasvetli, kasvet · karanlık · hüzün · other translations

gloom kasvetli, kasvet

Oh, enough doom and gloom!

Bu kadar azap ve kasvet yeter!

For nastiness and gloom

Pislik ve kasvet için de.

Little Miss Gloom and Doom.

Küçük Bayan Kasvet Kıyamet.

gloom karanlık

Hiroshima and Nagasaki plunged into gloom

Hiroşima ve Nagasaki karanlığın içine düştü.

Neither snow, nor rain, nor heat, nor gloom of night.

Ne kar, ne yağmur, ne sıcak, nede gecenin karanlığı

gloom hüzün

There's been enough doom and gloom and personal growth for one day.

Bir gün için yeterince azap, hüzün ve kişisel gelişim oldu.