English-Turkish translations for gloomy:

kasvetli · hüzünlü · sıkıcı · iç karartıcı · karanlık · karamsar · other translations

gloomy kasvetli

The city was quite gloomy and gray but after a while, my brain seemed clearer.

Şehir oldukça kasvetli ve griydi... .ama bir süre sonra, kafam daha bir berraklaştı.

What a gloomy place.

Ne kasvetli bir yer.

She's probably happy living all alone in that gloomy place.

Muhtemelen o kasvetli yerde tek başına mutlu bir hayat sürüyordur.

A little gloomy, maybe, but very exciting.

Biraz kasvetli, ama çok heyecan verici.

At least it's less gloomy than the van der Luydens' and not so difficult to be alone.

En azından van der Luyden'ların evi kadar kasvetli değil. Böylelikle yalnız olmak da o kadar zor gelmiyor.

It's a gloomy afternoon.

Kasvetli bir öğleden sonra.

That dining room looks awfully gloomy.

Şu yemek odası çok kasvetli duruyor.

It's so nice and gloomy.

Çok sevimli ve kasvetli.

It's gloomy enough here already.

Burası zaten yeterince kasvetli.

Harry finds it too gloomy.

Harry çok kasvetli buluyor.