English-Turkish translations for glorify:

yüceltmek · other translations

glorify yüceltmek

For rev To protect the country, strengthen my body, and to glorify our Chinese Martial Arts!

Devir için ülkeyi korumak için, bedenim güçlendirmek, ve Çin Dövüş Sanatları yüceltmek için!

It's a great way to glorify God.

Tanrı'yı yüceltmek için harika bir yol.

Chetty, no offense, you're a glorified babysitter.

Chetty, alınma ama yüceltilmiş çocuk bakıcısısın.