English-Turkish translations for glum:

somurtkan · suratsız., suratsız · asık suratlı · other translations

glum somurtkan

Don't look so glum, everybody.

Bu kadar somurtkan olmayın millet.

Well, don't be so glum.

Bu kadar somurtkan olmayın.

But don't look so glum.

Ama öyle somurtkan olma.

Click to see more example sentences
glum suratsız., suratsız

Don't be so glum, handsome.

Bu kadar suratsız olma yakışıklı.

Don't look so glum, Kenneth.

Bu kadar suratsız olma, Kenneth.

Harold, don't look so glum.

Harold, bu kadar suratsız olma.

glum asık suratlı

With Koman here, even this empty house is like a garden, but your glum face makes me nervous.

Koman buradayken, bu boş ev bile bir bahçe gibi ama senin o asık suratın beni sinirlendiriyor.

Why so glum, Hanna?

Asık surat niye, Hanna?

You're glum today, don Francisco.

Bu gün suratın asık Don Francisco.