English-Turkish translations for goatee:

keçi · keçi sakalı, keçi sakal · other translations

goatee keçi

Brown contacts, blue, green beard, goatee, mustache?

Kahverengi mavi, yeşil lensler sakal, keçi sakalı, bıyık?

And maybe a goatee for Mr. Mak.

Bay Mak için de bir keçi sakalı belki.

Who's also got a man package and a goatee.

Ayrıca bir erkeğin takımları ve keçi sakalı var.

Click to see more example sentences
goatee keçi sakalı, keçi sakal

Brown contacts, blue, green beard, goatee, mustache?

Kahverengi mavi, yeşil lensler sakal, keçi sakalı, bıyık?

And maybe a goatee for Mr. Mak.

Bay Mak için de bir keçi sakalı belki.

Who's also got a man package and a goatee.

Ayrıca bir erkeğin takımları ve keçi sakalı var.

Click to see more example sentences