English-Turkish translations for gob:

çok ., çok · other translations

gob çok ., çok

Look, I don't know him very well but Gob seems like he'd be a really smart boss.

Bakın, onu çok iyi tanımıyorum ama ama Gob çok akıllı bir patron olacakmış gibi gözüküyor.

This is so important to me and Gob.

Bu gösteri ben ve Gob için çok önemli.