English-Turkish translations for goblet:

kadeh · kupa · bardak · other translations

goblet kadeh

He took a crystal goblet, perfectly shined, worthy of her.

Mükemmel bir şekilde ışıldıyan, ona layık, kristal bir kadeh aldı.

Some soldier's dog tags and a bloody goblet.

Bir askerin künyesi ve kanlı bir kadeh.

Hey, guys, the phoenix and the goblet of Severan Mrs. Frederic says it's been taken from the warehouse.

Hey çocuklar, anka kuşu ve Severan'ın kadehi Bayan Frederic ikisinin de Depodan alınmış olduğunu söylüyor.

Click to see more example sentences
goblet kupa

Come along, he gave you a silver goblet.

Hadi ama, sana gümüş bir kupa verdi ya.

Drink from the glass or a goblet.

Bir bardak ya da bir kupa iç.

goblet bardak

Drink from the glass or a goblet.

Bir bardak ya da bir kupa iç.