English-Turkish translations for goblin:

cin · goblin · gulyabani · küçük · cüce cin · other translations

goblin cin

Father of my best friend harry And the villain formerly known as the goblin.

En iyi arkadaşım Harry'nin babası ve eskiden Cin olarak bilinen suçlu.

That's why they call him the goblin.

Bu yüzden ona cüce cin diyorlar.

There's no goblins, there's no ghouls, it's just demons, okay?

Hayır. Cinler, hortlaklar yok. Sadece şeytan var tamam mı?

Click to see more example sentences
goblin goblin

The Goblin ferocious, deadly, and, worst of all, he's my best friend Harry's dad.

Goblin acımasız, ölümcül ve hepsinden kötüsü en iyi dostum Harry'nin babası.

I found something in the Goblin tunnels.

Ben Goblin tünellerinde bir şey buldum.

Spider-Man. And the Green Goblin.

Örümcek-Adam ve Yeşil Goblin.

Click to see more example sentences
goblin gulyabani

A goblin possibly, maybe a vampire.

Bir gulyabani, belki bir vampir olabilir.

Okay, other people may see you as a terrifying hate goblin.

Bak, diğer insanlar seni korkunç bir gulyabani olarak görebilir.

A spirit, a goblin

Bir ruh, bir gulyabani

Click to see more example sentences
goblin küçük

Come here, you horrible little goblin!

Buraya gel seni küçük korkunç cin!

Just rocks and dust and trees and tiny little goblins.

Sadece kayalar ve toz ve küçük ağaçlar ve mini minnacık cinler.

goblin cüce cin

That's why they call him the goblin.

Bu yüzden ona cüce cin diyorlar.