English-Turkish translations for goddamn:

olası · kahrolası · boktan · Kahrolsun! kahrolası . · other translations

goddamn olası

You know, you always talk about being an actress but you never done a goddamn thing about it.

Biliyorsun, her zaman bir oyuncu olmak hakkında konuşmak ama bu konuda bir bok yapmadım.

Pick up the goddamn phone!

Şu lanet olası telefonu aç!

It's the goddamn truth.

Bu, lanet olası gerçek.

Click to see more example sentences
goddamn kahrolası

This ain't just for your protection, you know. It's for the whole goddamn town.

Biliyorsun, bu sadece seni korumak için değil, bütün kahrolası şehir için.

The goddamn white van is still following me.

Kahrolası beyaz minibüs hala beni takip ediyor.

No, but the whole goddamn

Hayır, ama bütün kahrolası

Click to see more example sentences
goddamn boktan

You know, you always talk about being an actress but you never done a goddamn thing about it.

Biliyorsun, her zaman bir oyuncu olmak hakkında konuşmak ama bu konuda bir bok yapmadım.

Goddamn, that little turd bit me.

Lanet olsun, bok herifi, ısırdı beni.

I don't want this goddamn fucking shit, man!

Bu lanet olası boktan boku istemiyorum adamım!

Click to see more example sentences
goddamn Kahrolsun! kahrolası .

Oh, goddamn, Wesley.

Oh, kahrolsun, Wesley.