English-Turkish translations for godforsaken:

kahrolası ., kahrolası · other translations

godforsaken kahrolası ., kahrolası

And me. And three godforsaken letters:

ve kendimi, ve kahrolası üç harfi:

Met a girl on this godforsaken island?

Bu kahrolası adada bir kızla tanıştın?