English-Turkish translations for godhead:

tanrılık · other translations

godhead tanrılık

'Maidens aspiring to Godheads', or vice versa?

Tanrılığı Arzulayan Bakireler", ya da tam tersi?

It means infinity, or godhead.

Sonsuzluk demek, veya tanrılık.