English-Turkish translations for godmother:

vaftiz anası ., vaftiz anası · other translations

godmother vaftiz anası ., vaftiz anası

You'll see, you'll be a very pretty godmother.

Göreceksin, Sen çok güzel bir vaftiz anası olacaksın.

The Godmother and his courtiers.

Vaftiz anası ve nedimeleri.