goeth

The German author Goethe wrote,

Alman yazar Goethe yazmış,

Goethe Johann Wolfgang von.

Geothe, Johann Wolfgang Von.

Johann Goethe, my best man at court, and friend.

Johann Goethe, adliyedeki en iyi adamım ve arkadaşım.

Quite charming, this Mr. Goethe, right?

Bay Goethe, çok şirin öyle değil mi?

Pride goeth before destruction and an haughty spirit before the fall.

Yıkımın önünde gurur gider; düşüşün önünde kibirli bir ruh.

Beethoven and Goethe were good friends.

Beethoven ve Goethe iyi arkadaştılar.

Dear Mr. Goethe!

Sevgili Bay Goethe!

This car Goeth would've bought this car.

Bu araba Goeth bu arabayı alırdı.

Goethe, that is.

Goethe, işte bu.

You're comparing yourself with Goethe?

Kendini Goethe'yle mi kıyaslıyorsun sen?