English-Turkish translations for goggles:

gözlük · other translations

goggles gözlük

Those goggles, they're government issue, and, I guess in a way, so am I.

Şu gözlükler, onlar devlet malı ve sanırım bir şekilde, ben de öyleyim.

Hurry, grab the goggles!

Acele et, gözlükleri al!

So, wire cutters, alarm schematics, night-vision goggles, and glow sticks.

Tel kesiciler, alarm şemaları gece görüşlü gözlük ve parlayan ışık çubukları.

Click to see more example sentences