English-Turkish translations for gold:

altın · maden · madalya · sarı · altın para · altın rengi · altınlar · servet · sarı renk · other translations

gold altın

Gold or no gold, we've still got to find another way out of here.

Altın var ya da yok, Hala bir çıkış yolu bulmamız gerek.

It's gold and it's mine

Bu altın! Ve o bana ait..

That's why I'll get the gold medal.

İşte bu yüzden altın madalyayı alacağım.

Click to see more example sentences
gold maden

This is a gold mine, man.

Bu bir altın madeni, dostum.

But this place is a gold mine.

Ama burası tam bir altın madeni.

Mate, she could be a gold mine.

O bir altın madeni olabilir dostum.

Click to see more example sentences
gold madalya

Trust me, working with Jerry every day is gonna help you win a gold medal.

Güven bana, her gün Jerry ile çalışmak altın madalya kazanmana yardım edecek.

That's why I'll get the gold medal.

İşte bu yüzden altın madalyayı alacağım.

Is the Gold Medal for me?

Altın madalya benim için mi?

Click to see more example sentences
gold sarı

Blue for your favorite color, and gold for all the kids who have cancer.

Mavi senin en sevdiğin renk ve sarı da, tüm kanser olan çocuklar için.

But gold is the most important one.

Ama altın sarısı en önemli olanıdır.

Just a little gold left.

Çok az bir sarı kaldı.

Click to see more example sentences
gold altın para

Money will always be paper but gold will always be gold.

Para her zaman bir kağıt, ama altın her zaman altın!

I steal gold and money.

Ben, altın ve para çalarım.

Not for gold or money, but for the Jade Buddha.

Altın veya para için değil, Yeşim Buda heykeli için.

Click to see more example sentences
gold altın rengi

We're looking for a Gold Sedan.

Biz altın rengi bir sedan arıyoruz.

Why isn't gold a skin colour?

Altın neden bir deri rengi değil?

Do you think she drives a gold sedan?

Sence altın rengi bir sedan kullanıyordur?

Click to see more example sentences
gold altınlar

So what about the gold then?

Peki ya o zaman altınlar?

All that gold.

Tüm o altınlar.

The gold is not important.

Altınlar hiç önemli değil.

Click to see more example sentences
gold servet

His name is Philip Bergman, also known as the Gold Digger.

Adı Philip Bergman, ayrıca "Servet Avcısı" olarak da biliniyor.

Where does one store a fortune in gold coins?

Nerede bir mağaza yok altın sikkeler bir servet?

Because everyone calls you a gold digger?

Herkes sana servet avcısı diyor diye mi?

Click to see more example sentences
gold sarı renk

Blue for your favorite color, and gold for all the kids who have cancer.

Mavi senin en sevdiğin renk ve sarı da, tüm kanser olan çocuklar için.

And a harvest gold. And an avocado.

Hasat sarısı, bir de avokado rengi var.