English-Turkish translations for gone:

gitmiş · ölmüş · yok olmuş · kaybolmuş · kayıp · bozulmuş · geçmiş · ayrılmış · heyecanlı · ilerlemiş · aşık · other translations

gone ayrılmış

And just a brief eight months later Ritchie Valens is gone.

Ve sekiz ay gibi kısa bir süre sonra Ritchie aramızdan ayrıldı.

He must have gone back after you and Mrs Beazley left.

Siz ve Bayan Beazley ayrıldıktan sonra geri dönmüş olmalı.

Mom, Manuela is a cook and as Florinda's gone I thought

Anne, Manuela bir aşçı, ve Florinda ayrıldığına göre düşündüm ki

Yeah, Wes Robinson's gone.

Evet, Wes Robinson ayrıldı.