gonna

It's always gonna be "one last" something with you, but the truth is this is not your life now.

Seninle her zaman "son bir" şey olacak ama gerçek şu ki artık senin hayatın bu değil.

Carter, I know this is gonna sound weird, especially coming from me, but he's not like that.

Carter, biliyorum bu kulağa garip gelecek, özellikle de benden gelince. Ama o böyle biri değil.

This is the only way out, and you're gonna help me.

Tek çıkış yolu bu. Ve sen bana yardım edeceksin.

That's gonna be a good day for you.

Bu senin için iyi bir gün olacak.

Yes, and I think it's gonna be good for me!

Evet ve bence bu benim için iyi olacak.

But you know what? This is gonna be a great new year because you're coming home really soon.

Ama bu yıl var ya harika bi yıl olacak... .çünkü çok yakında eve geliyorsun

Well, then that's too bad for them, because I'm gonna find them first.

O zaman onlar için kötü haber. Çünkü önce ben onları bulacağım.

But first, you tell me how you think that's gonna happen, and then I'll probably say the same thing.

Ama önce sen bana onun nasıl olacağını bir söyle. Sonra muhtemelen ben de sana aynı şeyi söylerim.

This is gonna be a great day, right?

Bu harika bir gün olacak, değil mi?

It's gonna be a big night for you tonight.

Bu gece senin için büyük gece olacak.