gonna

So, what, are you gonna be a little girl?

Ne yani, küçük bir kız olacaksın?

Now, I'm gonna always be here for you and this baby, you understand?

Ben hep, sen ve bu bebek için burada olacağım, anlıyor musun?

This is gonna be really good.

Bu gerçekten çok güzel olacak.

And one day, one day I'm gonna be just like him.

Bir gün, bir gün ben de aynen onun gibi olacağım.

I'm gonna ask you something and I want you To be completely honest with me.

Sana bir şey sormak istiyorum ve bana karşı tamamen dürüst olmanı istiyorum.

Because you're gonna do something for me.

Çünkü sen de benim için bir şey yapacaksın.

No, but this is gonna be a long day.

Hayır, ama bugün uzun bir gün olacak.

Just just tell me she's gonna be okay, all right?

Sadece sadece bana onun iyi olacağını söyle, tamam mı?

You're gonna find something; you always find something, okay?

Bir şey bulacaksın, sen her zaman bir şey bulursun, tamam mı?

But it's gonna be different this time.

Tamam, ama bu kez farklı olacak, tamam mı?