gonna

You gonna help me or what?

Bana yardım edecek misin sen?

And she said you're gonna be a great mom.

Ve senin mükemmel bir anne olacağını söyledi.

This is gonna be special.

Bu özel bir şey olacak.

So this is gonna be okay?

Yani iyi olacak bu iş?

But we're still gonna do it?

Ama yine bunu yapacağız değil mi?

'Cause this time things are gonna be different.

Çünkü bu sefer, her şey farklı olacak.

Then I'm gonna tell him everything.

Sonra ona her şeyi anlatacağım.

Have you any idea what this is gonna do?

Bu nasıI olacak bir fikrin var mı?

And I'm gonna find it.

Ve ben onu bulacağım.

I mean, that's gonna take God knows how long!

Demek istediğim, o Tanrı bilir ne kadar uzun sürecek?