good looking

But, yeah, it's a good look for you.

Fakat bu senin için iyi bir şey olmalı.

Yeah, you look good, too.

Evet, sen de iyi görünüyorsun.

You look really good too.

Sen de çok iyi görünüyorsun.

You look very good.

Sen çok iyi görünüyorsun.

look really good in here now. actually it looks pretty horrible, but it's better than it was.

Bak şimdi burası çok iyi görünüyor. Aslında oldukça korkunç görünüyor ama eskisinden daha iyi.

Yeah, that's not a good look.

Evet, bu iyi bir görünüm değil.

You look good to me, too.

Sen de bana güzel görünüyorsun.

Yeah. But I look good, right?

Evet, ama iyi görünüyorum değil mi?

Oh, no, that doesn't look very good at all, actually.

Oh, hayır, aslında bu pek de iyi görünmüyor.

You know, you don't look too good.

Çok iyi görünmüyorsun, sen iyi misin?