English-Turkish translations for goodbye:

hoşça kal, hoşça kalın · güle güle · veda · other translations

goodbye hoşça kal, hoşça kalın

I won't bother you again, so good night and goodbye and I love you.

Seni bir daha rahatsız etmeyeceğim, iyi geceler, hoşça kal ve seni seviyorum.

Now I'd like to say goodbye.

Şimdi hoşça kal demek istiyorum.

Your father said goodbye.

Baban hoşça kal dedi.

Click to see more example sentences
goodbye güle güle

Yeah, I mean, everything was going fine and then, suddenly she said "goodbye", and "Thanks for coming".

Evet, yani, her şey gayet güzel gidiyordu, sonra Aniden "Güle güle. Geldiğin için teşekkürler." dedi.

Goodbye, doctor, and thank you.

Güle güle doktor ve teşekkürler.

Goodbye my little Marie.

Güle güle benim küçük Marie'm.

Click to see more example sentences
goodbye veda

I just want to say goodbye, because I'm leaving you.

Sana veda etmek istiyorum, çünkü seni terk ediyorum.

This isn't goodbye, you know that?

Bu bir veda değil. Biliyorsun.

Now, who wants to say goodbye first?

Şimdi önce kim veda etmek istiyor?

Click to see more example sentences