English-Turkish translations for goofy:

ahmak · şapşal · aptal · other translations

goofy ahmak

You're just a goofy girl, Idgie, a goofy girl.

Sen sadece ahmak bir kızsın Idgie, ahmak bir kızsın.

He looks like a big, goofy baby.

O büyük görünen ahmak bir bebek.

Goofy, happy, pale with freckles.

Ahmak, mutlu, solgun ve çilli

Click to see more example sentences
goofy şapşal

Yeah, you're a little antisocial maybe, a little goofy.

Evet, belki biraz asosyalsin ve biraz şapşal.

What are you, goofy?

Nesin sen, şapşal mı?

Where is the Vulgate and dear goofy John Henry Newman?

İncil ve sevgili şapşal John Henry Newman nerede?

goofy aptal

Look at that goofy grin.

Şu aptal sırıtışa bak.