English-Turkish translations for goose:

kaz · ördek · kazı · kaz eti · other translations

goose kaz

This isn't a terrifying bird like a swan or a goose.

Bu da bir kuğu veya kaz gibi korkunç bir kuş değil.

A goose with little pink feet.

Küçük pembe ayakları olan bir kaz.

Uncle David, this is Mama Goose!

David amca, burası Anne Kaz!

Click to see more example sentences
goose ördek

Bigger left egg, smaller right egg And Sliced duck, goose pork, beef, mutton with fried rice

Sol yumurta daha büyük, sağ yumurta daha küçük Ve dilimlenmiş ördek, kaz domuz,sığır, koyun eti, kızarmış pirinçli.

Cold milk tea with more milk sweet and tea plus lemon, honey and bubbles Sliced duck, goose pork, beef, mutton with fried rice

Soğuk sütlü çay daha fazla tatlı sütlü ve çay artı limonlu, tatlı ve köpüklü dilimlenmiş ördek, kaz domuz, sığır, koyun eti ile kızarmış pirinç

Why a duck? Why no goose?

Niye bir ördek de kaz değil?

Click to see more example sentences
goose kazı

And for mommy a kiss and a good Christmas goose

Anneye de bir öpücük ve güzel bir Noel Kazı.

The man's gonna kill the golden goose.

Bu adam altın yumurtlayan kazı öldürecek.

This boy stole the goose

Kazı bu çocuk çaldı

Click to see more example sentences
goose kaz eti

Bigger left egg, smaller right egg And Sliced duck, goose pork, beef, mutton with fried rice

Sol yumurta daha büyük, sağ yumurta daha küçük Ve dilimlenmiş ördek, kaz domuz,sığır, koyun eti, kızarmış pirinçli.

Cold milk tea with more milk sweet and tea plus lemon, honey and bubbles Sliced duck, goose pork, beef, mutton with fried rice

Soğuk sütlü çay daha fazla tatlı sütlü ve çay artı limonlu, tatlı ve köpüklü dilimlenmiş ördek, kaz domuz, sığır, koyun eti ile kızarmış pirinç

Belinda, help me with the goose.

Belinda, kaz için bana yardım et.