English-Turkish translations for gouge:

oymak · other translations

gouge oymak

Gentlemen, remember no biting, no eye gouging, and no hair pulling.

Beyler, unutmayın rakibi ısırmak, gözünü oymak, ve saçını çekmek yok.

Biting, kicking, gouging it's all good.

Isırmak, tekmelemek, oymak Hepsi iyi.

No eye gouging or ear biting.

Göz oymak ve kulak ısırmak da.