English-Turkish translations for gourd:

kabak · sukabağı · other translations

gourd kabak

Slices of meat, accompanied by gourd and potato were dressed with soy sauce.

Dilim dilim et eşliğinde su kabağı ve patates soya sosuyla taçlandırılmıştı.

Gourd is bitter, tasteless fruit, so is Pawan, the village brute

Kabak acı ve tatsız bir meyvedir. Bu yüzden Pawan köyün akılsızıdır.

Wait, is that gourd soup?

Bekle, bu kabak çorbası mı?

Click to see more example sentences
gourd sukabağı

There's not an exact translation, but it's a large, Mexican gourd-like vegetable.

Tam bir çevirisi yok bunun ama büyük, Meksika, sukabağı gibi bir sebzeye benziyor.

Pumpkin or banana? Bottle gourd or bitter gourd?

Balkabağı veya muz?Sukabağı Veya aci su kabağı?