English-Turkish translations for governance:

hükümet · kontrol · yönetim · idare, idare. · other translations

governance hükümet

The government probably killed them and is coming out for us now.

Hükümet muhtemelen onları öldürdü ve şimdi de bizim için geliyorlar.

You work for a government?

Hükümet için mi çalışıyorsun?

This is a government facility.

Burası bir hükümet tesisi.

Click to see more example sentences
governance kontrol

The fact is, this research must continue under government control.

Gerçek şu ki, bu araştırma hükümetin kontrolü altında devam etmek zorunda.

The government controls everything.

Hükümet herşeyi kontrol ediyor.

Government agents came for their inspection.

Onların kontrolleri için hükümet ajanları geldi.

Click to see more example sentences
governance yönetim

Local government is so important.

Yerel yönetim de çok önemli.

These girls work for the government too.

Bu kızlar da yönetim için çalışıyor.

And a new government that represents all of the people.

Ve bütün insanları temsil eden yeni bir yönetim.

Click to see more example sentences
governance idare, idare.

A Roman Iegion directed by a Roman governor will govern Judea.

Yahudiye'yi bir Roma valisinin emrindeki bir Roma lejyonu idare edecek.

Plus dodgeball is a self-governing sport.

Hem yakartop kendiliğinden idare edilen bir spor.