English-Turkish translations for grace:

zarafet · lütuf · merhamet · ekselans · güzellik · zerafet · incelik · nezaket · saygınlık · erdem · other translations

grace güzellik

You have charm, grace, and beauty.

Sende, cazibe, zarafet ve güzellik var.

Style, grace, ethereal beauty.

Tarz, zarafet, ilahi güzellik.

You have grace and kindness and sensuality, and this incredibly striking, kind of offbeat beauty that's

Sende zerafet, incelik ve duyarlılık var ve bu inanılmaz çarpıcı bir şey. değişik bir güzellik bu. .