English-Turkish translations for gracious:

nazik · zarif · merhametli · bağışlayıcı · cana yakın · other translations

gracious nazik

Commander, I've decided to accept your gracious invitation.

Komutan, senin nazik davetini kabul etmeye karar verdim.

Thank you for your gracious support.

Nazik desteğiniz için teşekkür ederim.

My gracious wife forgives you.

Benim nazik karım seni affediyor.

Click to see more example sentences
gracious zarif

Thank you, Gil, for that gracious introduction.

Teşekkür ederim Gil. Bu zarif tanıtım için.

Cos, you're a kind and gracious man.

Çünkü, sen kibar ve zarif bir adamsın.

A gracious French girl, but a whore.

Zarif bir Fransız kızı ama tam bir fahişe.

Click to see more example sentences
gracious merhametli

Oh, my goodness gracious!

Ah benim merhametli Tanrım!

Be gracious unto us, God, and bless us.

Bize karşı merhametli ol, Tanrım. Ve bizi kutsa.

Gracious heavens, what gentleman?

Merhametli Tanrım, Hangi beyefendi?

gracious bağışlayıcı

Goodness gracious That's why I'm a mess

Bağışlayıcı Tanrım, o yüzden bu haldeyim.

Oh good gracious.

Ah güzel bağışlayıcı.

gracious cana yakın

Sam, you are gracious, intelligent, and beautiful.

Sam, sen cana yakın, akıllı ve güzelsin.

Gracious. And must be willing to work every week.

Cana yakın ve her hafta çalışmaya istekli olmalı.