English-Turkish translations for gradual:

yavaş · aşamalı · kademeli · other translations

gradual yavaş

You're occasionally forgetting words for now, but gradually your memory loss will worsen

Şu an ara sıra kelimeleri unutuyorsunuz ama yavaş yavaş hafıza kaybı kötüleşecektir.

Gradually my heart revealed without saying a word.

Yavaş yavaş kalbim tek kelime etmeden ortaya çıkardı.

It's a slow and gradual process, but it works.

Bu yavaş ve aşamalı bir işlem, ama işe yarıyor.

Click to see more example sentences
gradual aşamalı

It's not a gradual process.

Bu aşamalı bir süreç değil.

It's a slow and gradual process, but it works.

Bu yavaş ve aşamalı bir işlem, ama işe yarıyor.

It's a gradual process.

Bu çok aşamalı bir işlem.

Click to see more example sentences
gradual kademeli

Gradual loss of nitrogen, calcium, phosphorus.

Kademe kademe azot, kalsiyum ve fosfor kaybı.