English-Turkish translations for gradually:

yavaş yavaş · gitgide · other translations

gradually yavaş yavaş

You're occasionally forgetting words for now, but gradually your memory loss will worsen

Şu an ara sıra kelimeleri unutuyorsunuz ama yavaş yavaş hafıza kaybı kötüleşecektir.

Gradually my heart revealed without saying a word.

Yavaş yavaş kalbim tek kelime etmeden ortaya çıkardı.

It's a slow and gradual process, but it works.

Bu yavaş ve aşamalı bir işlem, ama işe yarıyor.

Click to see more example sentences
gradually gitgide

Symptoms began slowly and gradually worsened.

Semptomlar yavaşça başladı. ve gitgide kötüleşti.

Gradually, the creature was crippledand twisted.

Yaratık gitgide zayıflıyor Ve kıvranıyor.