English-Turkish translations for graduation:

mezuniyet · mezuniyet töreni · mezun olma · other translations

graduation mezuniyet

Yeah, you were acting so weird about it, I gave you Ted's graduation tape instead.

Evet. O konuda çok tuhaf davranıyordun. Ben de onun yerine Ted'in mezuniyet kasetini verdim.

I need a present for Samantha For Samantha's graduation concert.

Samanta için bir hediye lazım Samantha'nın mezuniyet konseri için.

I think that's enough wine for you, graduation girl.

Bence bu kadar şarap sana yeter, mezuniyet kızı.

Click to see more example sentences
graduation mezuniyet töreni

This is still a graduation ceremony.

Bu hala bir mezuniyet töreni.

Too early for a graduation ceremony.

Bir mezuniyet töreni için oldukça erken.

This morning at graduation.

Bu sabah mezuniyet töreninde.

Click to see more example sentences
graduation mezun olma

My mom died two days before I graduated.

Annem ben mezun olmadan iki gün önce ölmüştü.

Tess was born a few weeks before I graduated.

Ben mezun olmadan bir hafta önce, Tess dünyaya geldi.

Oh, I'm still waiting to graduate.

Ben hâlâ mezun olmayı bekliyorum.

Click to see more example sentences