English-Turkish translations for graduation:

mezuniyet · mezuniyet töreni · mezun olma · other translations

graduation mezuniyet

Yeah, you were acting so weird about it, I gave you Ted's graduation tape instead.

Evet. O konuda çok tuhaf davranıyordun. Ben de onun yerine Ted'in mezuniyet kasetini verdim.

But there're only a few weeks until graduation. and you have to start presenting some fresh ideas.

Ama mezuniyete sadece bir kaç hafta var. ve senin bazı taze fikirleri sunman gerekiyor.

It's money for groceries for gas for birthdays and graduation parties.

Bu para gıda için benzin için doğum günü ve mezuniyet partileri için.

This isn't a graduation party.

Bu bir mezuniyet partisi değil.

I just wanted to give you an awesome graduation present.

Sadece sana harika bir mezuniyet hediyesi vermek istemiştim.

This graduation is a celebration for us too.

Bu mezuniyet bizim için de bir kutlama.

This would be the perfect graduation present.

Bu mükemmel bir mezuniyet hediyesi olacak.

It's money for groceries and gas, for birthdays and graduation parties.

Ayrıca gıda parası. Benzin parası. Doğum günü ve mezuniyet partileri için.

Lauren and Harley are giving Luke a graduation party this weekend.

Lauren ve Harley bu hafta sonu Luke için mezuniyet partisi verecekmiş.

This is still a graduation ceremony.

Bu hala bir mezuniyet töreni.