English-Turkish translations for grail:

kase · kadeh · other translations

grail kase

Parry, or whatever your name is you know this isn't true, the Grail, voices.

Parry, veya adın her neyse Kase, sesler, bunlar doğru değil, biliyorsun.

Please, in God's name, show me the Grail.

Hayır, lütfen! Tanrı aşkına, bana Kase'yi gösterin.

And maybe you're a knight on a Grail quest.

Belki de sen Kâse'nin peşindeki bir şövalyesin.

Click to see more example sentences
grail kadeh

The Holy Grail, Dr Jones.

Kutsal Kadeh Dr Jones.

No, the Grail has never been a cup.

Hayır, kase hiçbir zaman bir kadeh olmadı.

We will find this grail or die.

Ya bu Kadehi bulacağız ya da öleceğiz.

Click to see more example sentences