English-Turkish translations for grandmother:

büyük anne · büyükanne · babaanne · anneanne · nine · other translations

grandmother büyük anne

Every family has a sick grandmother, and Granny C just happens to be really old and really scary.

Her ailenin hasta bir büyük annesi vardır,.. ve Büyükanne C, gerçekten yaşlı ve korkmuş olmalı.

My mother, your great-grandmother, Sonia may she rest in peace

Annem, senin büyük büyükannen Sonia huzur içinde yatsın

Yeah. she's his grandmother.

Evet. Bu onun büyük annesi.

Click to see more example sentences
grandmother büyükanne

You were thinking that now you're a grandmother that changes everything.

Artık büyükanne olduğunu düşünüyorsun ve bu da her şeyi değiştiriyor.

I look like a grandmother, but do I have any grandchildren?

Ben bir büyükanne gibi bakmak, ama herhangi bir torunum var mı?

Grandmother will give you a gift first, so that you find comfort.

Büyükanne sana bir hediye verecek, bu da seni çok rahatlatacak.

Click to see more example sentences
grandmother babaanne

This is my grandmother, Claire,

Bu benim babaannem, Claire

This nice lady is your grandmother.

Bu hoş hanım senin babaannen.

She'll be a good grandmother.

İyi bir babaanne olacak.

Click to see more example sentences
grandmother anneanne

Only the grandmothers are named Ziva.

Ama bir tek anneannelerin adı Ziva.

grandmother nine

A little chicken noodle soup, a little grandmotherly love.

Biraz tavuklu çorba, biraz nine sevgisi yeter.