English-Turkish translations for graphic:

grafiker, grafiksel · çizgi · other translations

graphic grafiker, grafiksel

I mean Maybe it's a bit too graphic for the space?

Yani, belki bir alan için bu kadar grafik fazla mı?

That's a graphic user interface.

Bu bir grafik kullanıcı arabirimi.

What? And.. From the biggest graphics design company.

Ne? ve En büyük grafik tasarlama şirketi tarafından. ve

Click to see more example sentences
graphic çizgi

I'm a graphic novelist and I'm creating a new character for a new series.

Ben çizgi roman yazarıyım. Yeni dizim için yeni bir karakter yaratıyorum.

It's not a graphic novel.

Bu bir çizgi roman değil.

Chloe, you have a graphic novel based on you?

Chloe, seni anlatan bir çizgi roman var?

Click to see more example sentences