English-Turkish translations for grateful:

minnettar · müteşekkir · memnun · güzel · hoş · other translations

grateful minnettar

She gave her life for me. And for that, I am forever grateful.

Benim için hayatını verdi ve bunun için ona sonsuza dek minnettar kalacağım.

Joshua will always be grateful to you, my little mud flower.

Yeşu sana her zaman minnettar olacak benim küçük çamur çiçeğim.

And for that, I shall be forever grateful.

Bunun için sonsuza dek sana minnettar olacağım.

Click to see more example sentences
grateful müteşekkir

Great. I'm so grateful for so many things tonight.

Ben bu gece çok fazla şey için müteşekkirim.

Look you know I'm grateful and all that, right?

Bak çok müteşekkir olduğumu biliyorsun, değil mi?

And I and my people will be forever grateful to you, Miss Bryce.

Ben ve halkım sana sonsuza dek müteşekkir kalacağız, Bayan Bryce.

Click to see more example sentences
grateful memnun

Then we'll all be very grateful

O zaman çok memnun oluruz

I've never been so grateful.

Hiç daha memnun olmadım.

I'm sure Lucinda would be very grateful.

Eminim Lucinda da çok memnun olurdu.

Click to see more example sentences
grateful güzel

And you made a beautiful fork, and I am so grateful to have been a part of that.

Çok da güzel bir çatal yaptınız, ve bunun bir parçası olduğum için de minnettarım.

Grateful for my wonderful wife, for my beautiful daughter.

Harika karım için, güzel kızım için minnettarım.

And grate them. Make a nice salad.

Sonra da rendeleyip güzel bir salata yap.

grateful hoş

Good bye and eternally grateful and forgive me.

Hoşça kal ve daima minnettarım ve beni affet.