English-Turkish translations for gratefulness:

minnet · other translations

gratefulness minnet

Your precious armory. Gratefully accepted.

Kıymetli silah depon minnetle kabul edildi.

Captain, accept the flag ofTyrone Miller on behalfof a grateful nation.

Yüzbaşı, Tyrone Miller'ın bayrağını kabul edin Ulusuna bir minnet olarak.

They moanIook at you gratefully

İnlerler Yüzüne minnetle bakarlar