English-Turkish translations for grating:

ızgara · kulağı tırmalayan · other translations

grating ızgara

It's just disappeared, you know, like steam off a grate.

Sadece ortadan kayboldu, bilirsin tıpkı ızgara buharı gibi.

Could be car tires on steel grating, maybe a bridge.

Çelik ızgara üzerinde araba lastiği olabilir, belki de bir köprü.

It's got a two-stroke boiler system that's heated by this huge fire grate.

Koca bir dökme demir ızgaranın ısıttığı iki pistonlu kazan sistemi var.

Click to see more example sentences
grating kulağı tırmalayan

You and your stupid. Grating voice!

Sen ve aptal, kulak tırmalayıcı sesin!