English-Turkish translations for gravedigger:

mezarcı ., mezarcı · other translations

gravedigger mezarcı ., mezarcı

Maybe that gravedigger thought he was The Piccoli?

Belki de o mezarcı kendini Piccoli sanıyordu.

The gravedigger put him in a pauper's grave.

Mezarcı onu fakir işi bir mezar gömdü.

You've never seen a gravedigger?

Daha önce hiç mezarcı görmedin mi?

Click to see more example sentences