English-Turkish translations for gravel:

çakıllı, çakıl, çakıllar · taş · kum · other translations

gravel çakıllı, çakıl, çakıllar

Soft and silky, they're more like pale pebbles mixed with a gritty gray gravel.

Yumuşak ve ipeksi, daha çok soluk çakıl taşları ile kumlu gri çakıllar gibi.

This femur feels like a wet bag of gravel.

Bu uyluk kemiği ıslak bir çakıl torbasına benziyor.

It's gravel, okay?

Çakıl tamam mı?

Click to see more example sentences
gravel taş

Soft and silky, they're more like pale pebbles mixed with a gritty gray gravel.

Yumuşak ve ipeksi, daha çok soluk çakıl taşları ile kumlu gri çakıllar gibi.

Gravel, stone, marble rectilinear, f ormal devoid of mystery.

Çakıl, taş, mermer keskin hatlı, nizamî gizemden mahrum.

Some dirt and gravel.

Biraz çamur ve taş var.

Click to see more example sentences
gravel kum

Soft and silky, they're more like pale pebbles mixed with a gritty gray gravel.

Yumuşak ve ipeksi, daha çok soluk çakıl taşları ile kumlu gri çakıllar gibi.

Boston Sand and Gravel.

Boston Kum ve Çakıl.

It looks like white gravel.

Sanki beyaz bir kum var.